Co to jet Koło TPD - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Co to jet Koło TPD

Koła TPD

Podstawową terenową jednostką organizacyjną (ogniwem) Towarzystwa jest koło przyjaciół dzieci.

Koła przyjaciół dzieci organizuje się na wniosek co najmniej 7 zainteresowanych osób, w szczególności w środowisku zamieszkania lub pracy, w szkołach i placówkach oświatowych, opiekuńczych, zdrowotnych.

Mogą być organizowane koła specjalistyczne, skupiające osoby o jednorodnych kierunkach zainteresowań i działań:

1)      podejmujące działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych (niepełnosprawnych ruchowo, z cukrzycą,   na diecie bezglutenowej, upośledzonych umysłowo, z rozszczepem wargi i podniebienia, z łamliwością kości oraz innymi schorzeniami i niepełnosprawnościami),

2)      realizujące na rzecz dzieci specjalistyczne zadania artystyczne, naukowe, sportowe, turystyczne i inne


Osoby skupione w Kole działają na rzecz dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia, Koła nie posiadają osobowości prawnej, a działalność prowadzą "pod szyldem" Oddziału Okręgowego TPD w Przemyślu. Wszelkie sprawozdania finansowe i merytoryczne składane są do Oddziału Okręgowego TPD, który przygotowuje zbiorczy bilans i sprawozdanie merytoryczne składa do Urzędu Skarbowego.
Koło umożliwia prowadzenie działalności na rzecz dzieci bez rozbudowanej dokumentacji  rachunkowo - merytorycznej i innych obowiązków względem urzędów i instytucji. Cała obsługa formalno - prawna jest prowadzona przez Oddział Okręgowy TPD.
Poszczególne Koła nie maja obowiązku rejestracji w sądzie.  

17 583 46 32; 724-533-674; tpdrzeszow@2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego