Aktualności - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

Świetlica


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Rzeszowie prowadzi

NABÓR DZIECI I MŁODZIEŻY  
W WIEKU 6-15 LAT
DO
SŁONECZNEJ ŚWIETLICY
na ul. Leskiej 1/5 LU w Rzeszowie

na BEZPŁATNE ZAJĘCIA

W roku szkolnym 2017/2018 będą realizowane m.in takie zajęcia jak:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; pomoc w nauce
Zajęcia profilaktyczne
Zajęcia edukacyjne
Bajkoterapia
Zajęcia informatyczne (komputery znajdują się w Świetlicy)
Zajęcia plastyczne o szerokiej tematyce (w tym również zajęcia z gliny, masy solnej, origami)
Gry i zabawy grupowe, możliwość korzystania z Playstation 3

Dodatkowo dzieci mogą skorzystać z zajęć
BALETU, NAUKI GRY NA GITARZE, JĘZYKA ANGIELSKIEGO czy należeć do KÓŁKA TURYSTYCZNEGO.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT POD NUMERAMI
TEL.:
605 179 365 LUB 17 853 46 32.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


kwiecień 2016r.

Pół miliona posiłków dla potrzebujących dzieci  w programie „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom

Dzięki hojności klientów Tesco przekazano już ponad pół miliona posiłków dla dzieci z świetlic
i ognisk środowiskowych.  Darowizny, przekazywane przy okazji zakupów do puszek zbiórki publicznej Fundacji Tesco Dzieciom, od czterech lat finansują Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom. Na Podkarpaciu posiłki trafiają do placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Przemyślu, Jarosławiu, Mielcu, Rzeszowie i Tarnobrzegu.  
 
Program „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” każdego roku obejmuje pomocą blisko tysiąc dzieci ze środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, ubóstwem oraz problemem niedożywienia. W ramach programu finansowany jest zakup żywności dla potrzebujących dzieciaków oraz ich edukacja w zakresie racjonalnego żywienia i trybu życia. „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” jest programem realizowanym w ramach strategicznej współpracy  Fundacji Tesco Dzieciom i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dla podopiecznych ognisk i świetlic środowiskowych TPD.
 
– Ten program to szansa dla wielu potrzebujących dzieci na zdrowy posiłek każdego dnia – mówi Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. – Nasi wychowankowie, wraz z opiekunami uczą się ja robić zakupy, wybierać zdrowe produkty, przygotowywać smaczne  posiłki, a nawet sami kreują atrakcyjne przepisy kulinarne. Zdrowe odżywianie w okresie dzieciństwa pozwala na prawidłowy rozwój dziecka. Głodne dzieci nie mają szans na beztroskie dzieciństwo.
Wiele polskich dzieci wychowuje się w rodzinach żyjących na granicy ubóstwa. Ich rodzicom
i opiekunom brakuje pieniędzy na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, w tym również na zakup żywności. Według opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „W 2014 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia osiągnął ok. 10%, a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną trzecią populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym” (Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. GUS, Opracowanie sygnalne).
 
– Przeciwdziałanie niedożywieniu i walka z głodem wśród dzieci i młodzieży to jedne
z priorytetowych zadań naszej Fundacji. Jak się okazuje - jest to problem społeczny, który leży na sercu i  z którym chcą walczyć również klienci Tesco. Dzięki ich darowiznom każdego roku dożywiamy około tysiąc potrzebujących dzieciaków – dziękujemy za to wsparcie.– mówi
Katarzyna Michalska-Miszczyk, prezes Fundacji Tesco Dzieciom. Pół miliona posiłków, które zapewniliśmy, to wielka liczba.  Szczególnie, kiedy uświadamiamy sobie, że stoją za nią konkretne dzieci, które dzięki naszemu programowi dożywiania zaspokoiły głód i uzupełniły swoją dietę w niezbędne składniki odżywcze
Na terenie województwa podkarpackiego działa 8 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez TPD, a są to: 3 ogniska środowiskowe, 4 świetlice środowiskowe, 1 świetlica socjoterapeutyczna. Opieką w  naszych placówek obejmujemy 351  podopiecznych dla których program „Zdrowo jeść, by rosnąć
w siłę” jest wielkim wsparciem i okazją do nabycia umiejętności i nawyków zdrowego odżywiania – mówi Grzegorz Piestrak Prezes Zarządu Regionalnego TPD na Podkarpaciu.
 
Każda osoba, która chciałaby wesprzeć finansowo realizację programu „Zdrowo jeść, by rosnąć 
w siłę” może to zrobić przekazując na ten cel darowiznę do puszek zbiórki publicznej Fundacji 
w sklepach Tesco.

Więcej informacji o programie na stronie www.fundacjatesco.plluty 2016r.

Podopieczni TPD w programie „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom

Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacja Tesco Dzieciom realizuje od 2012 roku. Skierowany jest on do podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Rocznie obejmuje pomocą blisko tysiąc dzieciaków z środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz problemem niedożywienia.
Program realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego pomiędzy Fundacją Tesco Dzieciom a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Obie organizacje w ramach współpracy zobowiązały się do wspólnego inicjowania i wspierania działań mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży w obszarach pomocy społecznej, edukacji i ochrony zdrowia. Jako obszar partnerstwa wyznaczono walkę z jednym z  najistotniejszych problemów społecznych, związanych z ubóstwem i niedożywieniem  dzieci i młodzieży.
W obecnej – czwartej już edycji Programu bierze udział blisko 1000 dzieci z 30 placówek TPD –wśród nich jest również nasza Słoneczna Świetlica TPD w Rzeszowie.
Działania podejmowane w ramach „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” ukierunkowane są na pomoc socjalną i edukację. Każda z placówek biorących udział w programie otrzymuje od Fundacji Tesco Dzieciom dotację celową przeznaczoną na zakup żywności oraz niezbędnego wyposażenia kuchennego, które ma służyć do higienicznego i estetycznego przygotowywania posiłków. Bardzo ważną kwestią w prowadzeniu programu jest aktywny udział dzieci – są one nie tylko beneficjentami pomocy, ale również jego organizatorami. Podopieczni świetlic biorą udział w komponowaniu jadłospisu, zakupach i przygotowaniu posiłków – dzięki temu mają szansę na praktyczne nabywanie niezbędnej wiedzy na temat racjonalnego żywienia oraz kształtują swoje pozytywne postawy społeczne.
Ponadto dzieci i młodzież biorą udział w zajęciach edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania i trybu życia. Zajęcia te przeprowadzają wychowawcy placówek, w oparciu o materiały edukacyjne udostępnione przez naszą Fundację.
Program finansowany jest ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej prowadzonej na terenie sklepów Tesco w całym kraju oraz ze środków własnych Fundacji Tesco Dzieciom.

Więcej informacji o programie na stronie www.fundacjatesco.pl17 583 46 32; 724-533-674; tpdrzeszow@2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego