Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Wrzesień 2019
Gala 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
25 września 2019 r. w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego Podkarpacki Oddział Regionalny TPD w Rzeszowie zorganizował uroczystą galę z okazji jubileusz 100 - lecia TPD.
W imprezie uczestniczyło ponad 160 działaczy i członków, ponadto naszą uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in. : Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Henryk Wolicki - Wiceprezydent Miasta Rzeszowa, Jolanta Szklarska - Dyrektor Biura ZG TPD w Warszawie, Alicja Bialic - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Bogusław Tomczak - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie, Maria Szczerbina - Rzecznik Praw Dziecka TPD, Krystyna Makara - Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu,  Beata Żmuda oraz Jolanta Kaźmierczak - Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej "PROJEKTANT" w Rzeszowie,  Piotr Hryniszyn - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, Anna Skrzypek - Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.
TPD na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego prowadziło działania na rzecz dzieci już od XIX wieku, jednak pod zaborami nie zawsze miały one charakter sformalizowany. Na przestrzeni 100 lat Towarzystwo Przyjaciół Dzieci stworzyło m.in. Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie i Krośnie, pierwszy w województwie Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie, utworzyło setki przedszkoli, placów zabaw i świetlic, TPD stworzyło też Dom Zdrowia GOZDAWA w Rymanowie Zdroju, Dom Dziecka w Dębicy i Poradnie Społeczno-Wychowawcze w Rzeszowie, Przemyślu i Krośnie. Wypoczynkiem letni i zimowym oraz różnorodną pomocą materialną objęto setki tysięcy dzieci.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie obejmuje obecnie obszarem działania całe województwo podkarpackie. Koordynuje pracę 3 zarządów okręgowych ( Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg), 4 zarządów powiatowych (Jarosław, Jasło, Sanok, Lesko), 3 zarządów miejskich (Mielec, Stalowa Wola, Lubaczów), 2 zarządów gminnych oraz 117  kół  w tym 8 kół specjalistycznych. Towarzystwo corocznie  organizuje wypoczynek letni dla ok. 4 tys. uczestników, pomoc materialną dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez wydawanie odzieży, obuwia, żywności,  prowadzi szereg programów i szkoleń m.in. dla rodzin zastępczych, dzieci niepełnoprawnych, kursy dla wychowawców i kierowników kolonii oraz działania w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży. Na terenie województwa podkarpackiego działa 7  placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez TPD, które opieką obejmują 325  podopiecznych.
Podczas uroczystości  Grzegorz Piestrak Prezes Podkarpackiego Oddziału Regionalnego TPD w Rzeszowie wraz z Jolantą Szklarską Dyrektorem  Biura ZG TPD w Warszawie wręczyli odznaczenie osobom zasłużonym w działalności na rzecz dzieci.
Jubileuszowym Medalem pamiątkowym z okazji 100 - lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zostali uhonorowani przedstawiciele samorządów i instytucji, które wspierają działalność TPD w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną:
Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki
Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Henryk Wolicki - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty
Jerzy Jęczmienionka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
Za okazane dzieciom serce, pomoc w tworzeniu warunków dla pomyślnego rozwoju i godnego życia, Jubileuszowe Medale pamiątkowe z okazji 100 - lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wręczono długoletnim działaczom i członkom TPD:
Ks. Jan Pasieka – od wielu lat wspiera dzieci i osoby niepełnosprawne zrzeszone w kołach TPD.
Bożena Kozieł – wieloletni członek Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Tarnobrzegu.
Władysław Betlej - wieloletni działacz TPD , Przewodniczący Koła TPD Pomocy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Mielcu.
Barbara Jaszcz - wieloletni działacz Koła TPD Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Mielcu.
Maria Szczerbina - Rzecznik Praw Dziecka TPD.
Irena Dybowska Ryś – wieloletni działacz TPD,  Wiceprezes Zarządu Okręgowego TPD w Przemyślu.
Wiktoria Wojakowska – wieloletni działacz TPD, Sekretarz Zarządu Okręgowego TPD w Przemyślu.
Danuta Siryk – długoletni działacz TPD.
Ryszard Wiśniowski - długoletni działacz TPD, Przewodniczący Koła Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Przeworsku.
Józefa Gonciarz – długoletni działacz TPD, Skarbnik Zarządu Okręgowego TPD w Przemyślu.
Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uhonorowana została długoletnia działaczka TPD w Rzeszowie Anna Roga. Wręczenia odznaczenia państwowego dokonała  Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.
Podczas obchodów jubileuszu 100 - lecia TPD za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem zostały wręczone Odznaki “Przyjaciela Dziecka” przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie, które otrzymali:
Danuta Cyran – członek Zarządu Miejskiego TPD w Mielcu, wieloletnia wolontariuszka w Świetlicy TPD.
Jadwiga Wójtowicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zarządu Miejskiego TPD w Mielcu.
Barbara Smuk - członek  Koła TPD Rodzin Zastępczych „Dom” w Przemyślu.
Srebrną Odznakę Zasłużonego Działacza TPD, za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem przyznaną przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie otrzymali:
Krystyna Makara – długoletni działacz TPD, zaangażowana w pomoc żywnościową dla dzieci i rodzin.
Elżbieta Jagusztyn – Przewodnicząca Koła TPD w Sieniawie.
Małgorzata Mocio – długoletni działacz TPD , każdego roku prowadzi kolonie dla dzieci z programem profilaktycznym.
Paweł Krzak - Działacz  Rejonowego Koła TPD Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Mielcu.
Małgorzata Mazur -  długoletni działacz TPD w Mielcu, odpowiedzialna za sprawy finansowe.
Katarzyna Indyk - długoletni działacz TPD,  pracownik Świetlicy TPD w Mielcu.
Aleksandra Makutewicz -  długoletni działacz TPD,  pracownik Świetlicy TPD w Mielcu.
Danuta Czuchro – długoletni działacz  TPD.
Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza TPD, za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem przyznaną przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie otrzymali:
Małgorzata Żądło – działacz TPD, od wielu lat pełni funkcję kierownika kolonii dla dzieci z programem profilaktycznym.
Zbigniew Maciołek – Przewodniczący Koła TPD w Witoszyńcach.
Stanisław Stafiej – działacz Koła TPD Pomocy Osobom Niepełnoprawnym w Przeworsku. Małgorzata Krawczyk – wieloletni pracownik działacz Świetlicy TPD w Mielcu.
Elżbieta Kikiela - Przewodnicząca Koło TPD przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Przemyślu.
Dekoracji dokonali Grzegorz Piestrak Prezes oraz Marian Duda Wiceprezes Podkarpackiego Oddziału Regionalnego TPD w Rzeszowie.
Ponadto Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, nadał szczególnie zasłużonym działaczom przy wyjątkowych okazjach specjalne odznaczenia - Godność „Przyjaciela Dziecka”, którymi zostali uhonorowani:
Grzegorz Piestrak - Prezes Podkarpackiego Oddziału Regionalnego TPD w Rzeszowie.
Anna Korczewska - długoletni działacz TPD, pełni funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego TPD w Jarosławiu.
Grażyna Chamielec - Prezes Zarządu Miejskiego TPD w Mielcu.
Halina Drągowska - wieloletni społeczny działacz TPD, Przewodnicząca Koła TPD Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Nowej Dębie.
Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze, uświetniły je występy artystyczne dzieci  z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie.


 

Wrzesień 2019
Turniej o Puchar Prezesa Podkarpackiego TPD
W turnieju o Puchar Prezesa Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który odbył się 14 września 2019 r. na stadionie “Juvenia” w Przemyślu wzięło udział 150 zawodników z 16 drużyn. Turniej był elementem obchodów 100-lecia TPD na Podkarpaciu. Dzieci z rocznika 2013 rywalizowały na boisku “Orlik”, a starsze z rocznika 2012 na boisku trawiastym. Nie zabrakło wspaniałych bramek, parad bramkarskich i wielu cudownych zagrań. Podczas przerw między meczami dzieci miały okazję skorzystać z bezpłatnych dmuchańców i wziąć udział w konkursach z nagrodami. Słodki i smaczny poczęstunek dla zawodników i trenerów przygotowali rodzice z UKS Orlika Przemyśl. W sumie odbyło się 43 pojedynki, a w końcowej klasyfikacji zwyciężyły drużyny UKS Orlika Przemyśl w roczniku 2012 i UKS SMS Przemyśl w roczniku 2013. Wszystkie dzieci otrzymały upominki, a nagrodami za I miejsce były bilety na mecze Legii Warszawa i Wisły Kraków.
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim którzy wsparli organizację naszego turnieju, a byli to: Ewa Sawicka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu, Robert Rybak – dyrektor CKZiU Nr 1 w Przemyślu, Henryk Łaskarzewski UKS Orlik Przemyśl, Fundacja Sport Twoją Szansą, Fundacja PZU, Greinplast Sp. z o.o. Krasne, Greinplast Plus Sp. z o.o. Sp.k. Przemyśl, Komputronik Przemyśl, Anma. Hurtownia art. biurowych, Kluby Ekstraklasy: Wisła Kraków, Wisła Płock i Legia Warszawa oraz PZPN.
Końcowa klasyfikacja w Roczniku 2012
 1. UKS Orlik Przemyśl (Biali)
 2. MKS Polonia Przemyśl
 3. UKS SMS Stal Mielec
 4. Beniaminek Soccer Schools Rzeszów
 5. Stal Rzeszów (Biali)
 6. Stal Rzeszów (Niebiescy)
 7. UKS 6 Przemyśl
 8. UKS Orlik Przemyśl (Czerwoni)
 9. Żurawianka Żurawica
 10. Giganci Radymno
Końcowa klasyfikacja w Roczniku 2013
 1. UKS SMS Przemyśl
 2. Beniaminek Soccer Schools Rzeszów
 3. Football Academy Lubaczów
 4. MKS Polonia Przemyśl
 5. UKS Orlik Przemyśl (Czerwoni)
 6. UKS Orlik Przemyśl (Biali)

 

Wrzesień 2019
Żółty Talerz wspiera TPD
Zaczął się nowy rok szkolny, a my ruszamy z kolejną, już czwartą, edycją Żółtego Talerza. To program wsparcia żywienia dzieci w wieku szkolnym, poprzez który promujemy zdrowe i pełnowartościowe posiłki, dostosowane do potrzeb najmłodszych. W tym i przyszłym roku (od września 2019 r. do sierpnia 2020 r.) w Żółtym Talerzu weźmie udział 340 świetlic środowiskowych i szkół. Z wydawanych tam posiłków skorzysta ponad 15 tys. dzieci. Nasz program realizujemy we współpracy ze sprawdzonymi partnerami: SOS Wioski Dziecięce, diecezjalnymi oddziałami Caritas, Polski Czerwony Krzyż (PCK) i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny
Zobaczcie, jak "Żółty Talerz" odmienił menu stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie.
 

Czerwiec 2019
Wizyta w Pałacu Prezydenckim
Na zaproszenie Agaty Kornhauser-Duda w Pałacu Prezydenckim gościli członkowie Zarządu TPD i dzieci ze świetlic TPD. Prezes Wiesława Kołaka i Członek Prezydium Zarządu Głównego TPD Grzegorz Piestrak wręczyli małżonce Prezydenta “Godność Przyjaciela Dziecka” za okazane dzieciom serce i pomoc w tworzeniu im warunków do pomyślnego rozwoju i godnego życia. Dzieci zwiedziły Pałac Prezydencki i zostały podjęte poczęstunkiem przez Pierwszą Damę. Nie brakowało uśmiechów jak i ciekawych rozmów. Spotkanie było elementem obchodów 100 – lecia TPD.

 

9 maj 2019
 
Podkarpacki Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podsumował ostanie 4 lata i wybrał władze
 
Rok 2019 to nie tylko jubileusz 100-lecia powstania TPD ale też rok zebrań i zjazdów sprawozdawczo wyborczych w towarzystwie. 9 maja br. odbył się zjazd sprawozdawczo – wyborczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Podkarpackiego Oddziału Regionalnego w Rzeszowie. Działacze podsumowali ostatnie 4 lata działalności w czasie których udało się m.in. zorganizować wypoczynek dla 15.294 dzieci w tym 56 turnusów rehabilitacyjne, gdzie leczeniem połączonym z wypoczynkiem objęto 2284 uczestników. Udzielono pomocy rzeczowej, pomocy okazjonalnej dla 6.333 dzieci, a ponad 325 dzieci objęto codzienną pomocą w 7 placówkach wsparcia dziennego. TPD prowadziło również programy usprawniające i wczesną interwencję dla dzieci niepełnosprawnych oraz przegląd kolęd dla tych dzieci, programy edukacyjne dla rodzin zastępczych, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, warsztaty aktywizujące dla uczestników projektu dofinansowanego ze środków EFS. W minionej kadencji TPD zorganizowało wiele imprez okolicznościowych m.in. Dzień Dziecka na Przemyskim Rynku oraz corocznie Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. TPD na Podkarpaciu pozyskało również środki z Unii Europejskiej na prowadzenia działalności na rzecz dzieci m. im. w Mielcu, gdzie nastąpiło poszerzenie oferty wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców poprzez: Projekt  „Więcej umiem - Więcej Znaczę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz wspieranie rozwoju dzieci ze społeczności romskiej w ramach projektu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Dzięki wsparciu środków unijnych pozyskanych w ramach konkursu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie TPD utworzyło 6  Punktów Opieki Dziennej. To nowa forma opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia
 
Prezesem Podkarpackiego Oddziału Regionalnego TPD w Rzeszowie został ponownie wybrany Grzegorz Piestrak, Wiceprezesami Krystyna Błotnicka, Lidia Harnik i Marian Duda, Skarbnikiem Agnieszka Rajzer a Sekretarzem Ewa Patla. W skład Zarządu weszli też Barbara Lulek, Anna Roga, Izabela Pustelak-Madej i Józef Litwin.  


 

 

Kwiecień 2019
Moja pierwsza kolonia
Rymanów Zdrój
Serdecznie zapraszamy młodsze dzieci na kolonię do Rymanowa Zdroju. Oprócz leczniczego klimatu z dużą zawartości jodu zapewniamy wspaniałą zabawę i wiele atrakcji m.in. wycieczką na Solinę, wycieczkę do Krosna i szaleństwo w Aquaparku.
 

 

luty 2019
1% podatku dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Prosimy o przekazywanie 1% podatku na rzecz podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
KRS 0000410942

 

 

styczeń 2019
100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 1919-2019
 W tym roku TPD obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia. Zachęcamy wszystkich, którzy posiadają materiały pamiątkowe dotyczące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci o kontakt z naszym biurem i udostępnienie np. w postaci skanu. Mogą to być zdjęcia lub inne historyczne pamiątki.
 

 

styczeń 2019
Zapraszamy na wypoczynek letni z TPD
 Przyjmujemy zapisy na kolonie, obozy i turnusy rehabilitacyjne. Szczegóły w zakładce wypoczynek.
 

 

12 grudzień 2018
Nasze dzieci korzystają z programu Żółty Talerz

Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation. Z programu korzysta ponad 17 500 dzieci w całym kraju. W bieżącym roku szkolnym trafi do nich ponad 3 000 000 ciepłych i zdrowych posiłków w ponad 350 placówkach edukacyjnych. Również w naszej.
Żółty Talerz został zainicjowany przez Kulczyk Foundation w 2016 r. Program buduje standard wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Jest realizowany we współpracy z czterema sprawdzonymi polskimi organizacjami pomocowymi: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem SOS Wioskami Dziecięcymi w Polsce.
Ten unikalny w skali całego kraju sojusz realizuje najważniejsze cele programu, do których należą: zwiększenie liczby dzieci mających dostęp do regularnych, zdrowych i smacznych posiłków w stołówkach szkolnych i świetlicowych oraz edukacja w zakresie zdrowego odżywiania już od najmłodszych lat.
Partnerem merytorycznym programu jest Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Eksperci tej uczelni przygotowali Listę̨ Produktów Żółtego Talerza dla osób przygotowujących posiłki dzieciom. Uwzględnia ona tylko pełnowartościowe i dostosowane do potrzeb dzieci składniki. Dodatkowo w ramach programu dystrybuowane są materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców na temat zdrowego odżywiania.
Organizatorzy zadbali o to, aby dzieci uczestniczące w programie jadły nie tylko zdrowo, ale również smacznie. W tym celu koordynatorzy Żółtego Talerza z wszystkich placówek objętych programem biorą udział w specjalnych warsztatach w warszawskiej Pracowni Efektu Domina, podczas których uczą się, jak atrakcyjnie przygotowywać pożywne potrawy dla dzieci.

 

29 listopad 2018
Kup misia w PEPCO wspieraj podopiecznych TPD

Rodzina PEPCO powiększyła się 😊 W ofercie sklepu znajdziesz misie, które mają specjalną misję. I właśnie Ty możesz pomóc ją zrealizować! Połowa zysku z ich sprzedaży przeznaczana jest na projekty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Misie poznasz po unikalnej zawieszce z logo TPD.
➡ Miś pluszowy, 2 kolory – 29,99 zł szt.
 

26 wrzesień 2018
Dzieci przyznały Dominice Kulczyk Order Uśmiechu
Pani Dominika Kulczyk, która od trzech lat pomaga podopiecznym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, została odznaczona Orderem Uśmiechu. Uroczystość odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Uczestniczyły w niej dzieci z całej Polski, w tym dzieci z ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
 

12 wrzesień 2018
Podsumowanie wypoczynku letniego
Akcja letnia 2018 roku przeprowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Odział Regionalny w Rzeszowie, wypoczynkiem objęła ponad 4 tys. uczestników na 87 turnusach. Instytucjami wspierającymi organizację akcji były: Urzędy Miast i Gmin, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Urząd Marszałkowski, Podkarpackie Kuratorium Oświaty, a także sponsorzy, którzy przekazali środki na ten cel. Opiekę nad uczestnikami sprawowała kadra pedagogiczna i medyczna.
 
Przeprowadzona akcja pozwoliła na zorganizowanie 31 kolonii wypoczynkowych,  4 zagranicznych obozów młodzieżowych, 11 turnusów rehabilitacyjnych, 21 półkolonii w miejscach zamieszkania, jednych wczasów rodzinnych oraz  licznych wycieczek turystyczno- krajoznawczych.
 
Wszystkie wyjazdy zorganizowane zostały w atrakcyjnych miejscowościach zarówno w górach jak i nad morzem. Uczestnicy zgodnie z założeniem wypoczynku, mogli bezpiecznie oraz aktywnie spędzić wakacyjny czas. Liczne wycieczki, zajęcia sportowe, konkursy kolonijne, zajęcia mające na celu polepszenie komunikacji interpersonalnej, dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń i wspomnień. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się „kolonie z rekinami” oraz program aktywnego wypoczynku, w tym zajęcia prowadzone na poligonie, aquaparku oraz w parku linowym.
 
Bardzo udane były wyjazdy zagraniczne. Zarówno obóz do Hiszpanii jak i trzy obozy do Grecji dostarczyły młodzieży niezapomnianych wrażeń. Obozy łączyły aktywny wypoczynek i plażowanie ze zwiedzanie. Uczestnicy poznali kulturę i zwyczaje zwiedzanych krajów oraz najważniejsze zabytki i atrakcje.  
 
Należy podkreślić, że wypoczynek organizowany przez TPD był bardzo bezpieczny, kąpiele odbywały się tylko na plażach strzeżonych pod okiem wychowawców i ratowników. Choć czasami uczestnicy narzekali na rygorystyczne zasady korzystania z kąpieli morskich i konieczność pływania tylko w wyznaczonych strefach, jednak zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych jest dla nas priorytetem.  
 
Wielką radość sprawia fakt, że przeprowadzoną akcję letnią możemy podsumować jako kolejne, pomyślne działanie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Inauguracja jubileuszu 100 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Podkarpaciu.

W dniu  8 czerwca br. w auli PWSZ Krosno, Zakład Pedagogiki tej Uczelni i Oddział Regionalny TPD zorganizowały seminarium  naukową pt. DZIECKO I DZIECIŃSTWO. KONTEKSTY HISTORYCZNE, SPOŁECZNE KULTUROWE. Konferencję objął patronatem JM Rektor PWSZ im. S. Pigonia, prof. dr hab. Grzegorza Przebinda  oraz  Kurator Oświaty  mgr Małgorzata Rauch . Wydarzenie to było to początkiem obchodów jubileuszu 100 – lecia  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Podkarpaciu.

Fotorelacja


marzec 2018

 Projekt TPD opieki dziennej nad małymi dziećmi.
 
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie od września ub roku realizuje projekt pn.Wdrożenie programu opieki dziennej " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
Utworzone w ramach projektu punkty opieki dziennej działają pod szyldem „Domowy żłobek”. Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 30 rodzicom/opiekunom dzieci w wieku do lat 3 z regionu poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna przez okres 24 miesięcy.
 
Utworzone zostały dwa zespoły punktów opieki dziennej w Starej Wsi k.Brzozowa i Ustrobnej k.Krosna, które zostały( w ramach projektu) doposażone w podstawowe akcesoria opieki nad dziećmi, m.in. łóżeczka, materace, stoliki, przewijaki, krzesełka dokarmienia, apteczkę i podstawowe zabawki. Pracę w nich znalazło 6 bezrobotnych opiekunek.
 

marzec 2018

 
1,5 miliona posiłków i 10 mln zł w tym roku: Żółty Talerz pomaga żywić polskie dzieci!
Stało się! W tym miesiącu Żółty Talerz Kulczyk Foundation wydał półtoramilionowy posiłek licząc od jesieni 2016 roku kiedy to program wystartował. Mało tego – w 2018 roku na wsparcie żywienia dzieci fundacja Dominiki Kulczyk wyda 10 milionów złotych. – Chcę podziękować wspaniałym ludziom, którzy organizują posiłki dla dzieci wszędzie tam, gdzie działa Żółty Talerz. Razem z nimi zmieniamy codzienność dzieci na lepsze – podkreśla Dominika Kulczyk.

wrzesień 2017
Akcja wypoczynku letniego prowadzona przez Podkarpackie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2017r. - ponad 3,5 tys. uczestników na 75 turnusach.

Dziękujemy, że mogliśmy zorganizować dla Was wspaniały wypoczynek. Czytaj dalej

marzec 2017  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci podsumowało działalność za ostatnie dwa lata na zjeździe sprawozdawczym, który odbył się dnia 21 marca 2017r. w Rzeszowie. TPD na Podkarpaciu udzieliło pomocy materialnej dla 3.491 dzieci, 7.953 uczestników objęło wypoczynkiem na 161 turnusach kolonii wyjazdowych i półkolonii w miejscu zamieszkania. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które na Podkarpaciu zrzesza prawie 4 tys., członków obejmuje też codzienną opieką prawie 400 dzieci w 7 placówkach wsparcia dziennego. Podczas uroczystości uhonorowano, również osoby, które wyróżniają się w pracy na rzecz dzieci, rodzin i wszystkich potrzebujących pomocy. czytaj dalej 

listopad 2016

Firma BorgWarner otrzymała od TPD w Rzeszowie tytuł „Przyjaciela Dziecka”
 
Podczas gali CEO Safety Award 2016 Prezes Zarządu Podkarpackiego Oddziału Regionalnego TPD w Rzeszowie Grzegorz Piestrak wręczył firmie BorgWarner tytuł „Przyjaciela Dziecka” za wsparcie i pomoc dla dzieci, rodzin, osób niepełnosprawnych i wszystkich potrzebujących.
 
W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce odbyła się dnia 14 listopada gala CEO Safety Award 2016. Podczas ceremonii przedstawiciele firmy BorgWarner z podrzeszowskiej Jasionki, odebrali nagrodę za przepracowanie 1 miliona godzin bez wypadku. BorgWarne Poland sp. z o.o. jest częścią światowego koncernu BorgWarner Inc., producenta komponentów i systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych w pojazdach.
 Otrzymana nagroda miała również wymiar finansowy, który firma BorgWarner przekazała na rzecz organizacji i stowarzyszeń. Wsparcie w wysokości 40 tys. zł otrzymał też Podkarpacki Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie. Warto podkreślić, że obdarowane stowarzyszenia zostały wybrane w głosowaniu  przez pracowników firmy.
 


 

wrzesień 2016

Akcja Letnia
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na Podkarpaciu podsumowało akcję letniego wypoczynku. Podczas tegorocznych wakacji wypoczynkiem objęliśmy  ponad 3600 uczestników na 81 turnusach. Zorganizowaliśmy m.in. 17 turnusów rehabilitacyjnych dla 683 uczestników. Dzięki środkom pozyskanym z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie tą formą wyjazdów objęto wiele dzieci niepełnosprawnych pochodzących z rodzin najbiedniejszych.
Dzięki dotacjom otrzymanym m.in. z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty,  wsparciu urzędów miast i gmin a także środkom pozyskanym od sponsorów i z prowadzonej zbiórki publicznej ponad 600 dzieci wypoczywało całkowicie bezpłatnie, a wiele dzieci otrzymało różnego rodzaju dofinansowania. Tym co nas bardzo cieszy jest fakt, że zanotowano wzrost dzieci objętych wypoczynkiem w stosunku do roku 2015 o 13 %.
 

wrzesień  2016 
5-leice IPA Region Przeworsk
W dniu 15 września 2016 w Przeworsku odbyły się uroczystości 5-lecia powstania Regionu Przeworsk Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA . W spotkaniu uczestniczył Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Podkarpackiego Oddziału Regionalnego w Rzeszowie Grzegorz Piestrak który wręczył Odznaką ,,Przyjaciel Dziecka” Panu Józefowi Paśkiewicz. Życzymy IPA REGION PRZEWORSK kolejnych jubileuszy i dalszej owocnej pracy na rzecz dzieci, rodzin i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
                                                                                      

01 wrzesień 2015

 
 
Świetlica Słoneczna
 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie
 
Zaprasza
 
Wszystkie dzieci w wieku 4-9 lat na

 
ZAJĘCIA BALETOWE
 
Uwaga!
 
Zapisy już od 1 września
 
w godz. 16-18 w Świetlicy Słonecznej
 
Tel: 605 179 365

27 marzec 2015

TPD podsumowało 4 lata działalności i wybrało nowe władze - wypoczynkiem objęto 14.495 uczestników na 286 turnusach, zorganizowano 60 turnusów rehabilitacyjnych dla 2.918 uczestników, 3.000 dzieci wypoczywało całkowicie bezpłatnie. TPD na podkarpaciu to 4.269 członków skupionych w 12 zarządach i 117 Kołach Przyjaciół Dzieci. 

01 lipiec 2014
Spotkanie Anny Komorowskiej z dziećmi i opiekunami z TPD
Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, spotkała się 26 czerwca 2014 r. w Belwederze z dziećmi i młodzieżą oraz ich opiekunami z TPD. Spotkanie odbyło się z okazji jubileuszu 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, nad którym Pani Prezydentowa sprawuje honorowy patronat. Wzięło w nim udział ponad 140 dzieci z całej Polski. Oddział Podkarpacki TPD w Rzeszowie reprezentowały dzieci z Mielca, podpopieczni Oddziału Miejskiego TPD w Mielcu pod kierunkiem Grażyny Hamielec. Dzieci zapreznetowały m. in. piękny taniec cygański.  

10 kwiecień 2014
Jubileusz 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Dnia 10 kwietnia 2014r w Rzeszowie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodziło  jubileusz 95-lecia działalności.  W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 działaczy i członków, ponadto swoją obecnością uświetnili uroczystość zaproszeni goście m.in.  Pani Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Tadeusz Pióro Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Henryk Wolicki Wiceprezydent Miasta Rzeszowa, Pani Jolanta Szklarska Dyrektor Biura Zarządu Głównego TPD.


17 583 46 32; 724-533-674; tpdrzeszow@2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego