Co robimy - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu

Przejdź do treści

Menu główne:

Co robimy

O Nas

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu obejmuje obszarem działania powiaty: przemyski – ziemski i grodzki, jarosławski, przeworski, lubaczowski.
Koordynuje działalność
40 Kół Przyjaciół Dzieci w tym 3 Koła Specjalistyczne (2 Koła pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz jedno Koło zrzeszające rodziny zastępcze).
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi
Świetlicę Środowiskową "Przystań" na Osiedlu Kazanów gdzie opieką obejmuje około 60 uczestników.
Każdego roku organizuje wypoczynek letni dla około 1200 uczestników w następujących formach:

  • kolonie wypoczynkowe,

  • turnusy rehabilitacyjne, turnusy dla dziecka z opiekunem,

  • wczasy rodzinne,

  • wyjazdy zagraniczne,

  • obozy młodzieżowe,

  • półkolonie itp.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu organizuje pomoc materialną dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez wydawanie odzieży, obuwia, żywności.
Przy biurze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działa Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD.
TPD w Przemyślu prowadzi szereg programów i szkoleń m.in. dla rodzin zastępczych, dzieci niepełsnorawnych, kursy dla wychowawców i kierowników kolonii oraz działania w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego ------http://republika.pl/tpdprzemysl/------