Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu

Przejdź do treści

Menu główne:

1% podatku dla Podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Przemyślu

Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. (Dz. U. Nr 96, poz 873) możesz przeznaczyć 1 % swojego podatku dochodowego na działalność naszego stowarzyszenia. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu pozyskane środki przeznaczy na:
· Wsparcie dla dzieci najuboższych i niepełnosprawnych.
· Kolonie wypoczynkowe, zimowiska.
· Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i dziecka z rodzicem.
· Świetlicę Środowiskową TPD „Przystań” działającą na osiedlu Kazanów w Przemyślu.
· Pomoc żywnościową dla rodzin najuboższych.
· Pomoc materialną dla dzieci.

Nr K
RS:
0000410942
Cel Szczegółowy: TPD Przemyśl

Za wszystkie darowizny serdecznie dziękujemy

www.1procentprzemysl.pl


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego ------http://republika.pl/tpdprzemysl/------